Disclaimer

De content is door HANS JANSEN Tuigerij met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar ten aanzien van mogelijke onjuistheden op deze website aanvaardt HANS JANSEN Tuigerij geen aansprakelijkheid. HANS JANSEN Tuigerij is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden aangevraagd. Het bovenstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.